ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Κατηγορία:

Περιγραφή

Η τέντα ως εξωτερικό σύστημα σκίασης είναι εκτεθειμένη στις εκάστοτε αντίξοες καιρικές συνθήκες καθώς και στη μόλυνση του περιβάλλοντος. Με τη πάροδο του χρόνου δημιουργούνται φθορές (φυσιολογικές και μη) στα διάφορα μέρη της τέντας. Η κατά περιόδους συντήρηση από εξειδικευμένο συνεργείο είναι απαραίτητη και αποβλέπει στη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του συστήματος, στη διατήρηση της λειτουργικότητας του και της ασφάλειας. Η εταιρεία TENTAGRO αναλαμβάνει υπεύθυνα και με χαμηλό κόστος τόσο τη συντήρηση όσο και την επισκευή, όπως πλύσιμο και επαναρραφή του τεντόπανου, αντικατάσταση τεντόπανου και οποιουδήποτε άλλου εξαρτήματος είναι αναγκαία.