ΜΙΓΜΑ 21

μίγμα γκαζόν

σύνθεση : 65% lolium perrene, 25% festuca rubra, 10% poa pratensis

Κατηγορία:

Περιγραφή

ποσότητα/στρέμμα : 45-50kg

Χαρακτηριστικά
αξιόπιστο μίγμα γκαζόν για κάθε τύπο εδάφους, κατάλληλο για κάθε χρήση

Συσκευασία : 25kg